Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

5. Koja je razlika između skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada?

Osnovna razlika je ta da je skladište za radioaktivni otpad (RAO) prostor u kojem otpad skladištimo na određeno vrijeme (10 - 100 godina) uz aktivni nadzor, kada će dio nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) postati otpadom s normalnom razinom zračenja (običan otpad). U nekim je državama dugoročno skladištenje svih vrsta radioaktivnog otpada osnova politike zbrinjavanja RAO. Primjerice Nizozemska je izgradila centralno skladište na period od 50 do 100 godina što joj daje dovoljno vremena za odluku o lokaciji i tehnologiji odlaganja te rokovima izgradnje odlagališta.

Odlagalište je postrojenje (građevina) u koje odlažemo otpad na neodređeno vrijeme (uz minimum od 300 godina u slučaju NSRAO, te više desetaka tisuća godina za VRAO), pri čemu se tijekom punjenja odlagališta i nekoliko desetaka godina nakon zatvaranja provodi aktivni, a nakon toga pasivni nadzor.

I za skladište i za odlagalište potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi te procjene rizika kao preduvjete za dobivanje dozvola za gradnju i rad. Međutim, kriteriji za lokaciju, građevine i njihov smještaj, projektiranje, te uvjeti za dozvole razlikuju se za skladište i odlagalište. Kriteriji i uvjeti za odlagalište su stroži zbog potrebe da odlagalište zadrži svojstva kroz izuzetno dugo vremensko razdoblje. Stoga se za odlagališta provode opsežna višegodišnja istraživanja, ispitivanja materijala te sigurnosne analize kojima se dokazuje višestoljetna sigurnost. Također, treba ukazati da ne postoji „automatizam“ kojim bi se skladište „pretvorilo“ u odlagalište, jer se radi o fizički različitim objektima s različitim sigurnosnim i ostalim zahtjevima, te je za svako potreban postupak procjene utjecaja na okoliš i sigurnosne analize s odgovarajućim istraživanjima na lokaciji.

Povratak

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr