Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

4. Može li se visokoradioaktivni otpad odložiti zajedno s niskoradioaktivnim otpadom?

Za odlaganje niskoradioaktivnog otpada i visokoradioaktivnog otpada (VRAO) se koriste različite tehnologije, geološki zahtjevi terena pogodnog za izgradnju ovih objekata su različiti, stoga zajedničko odlaganje ovih vrsta radioaktivnog otpada obično nije prikladno. VRAO se ne smije odložiti u površinska ili pripovršinska odlagališta NSRAO. Preporuke su da se VRAO zbog povišene aktivnosti i većeg udjela dugoživućih elemenata odlaže u duboka geološka odlagališta. Međutim, neke zemlje planiraju samo duboko geološko odlagalište u kojem će se u odvojenim tunelima ili komorama odlagati VRAO i NSRAO (npr. Finska i Švedska).

Povratak

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr