Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

3. Kako se zbrinjava istrošeno nuklearno gorivo?

U prvoj fazi se istrošeno gorivo pohranjuje u bazen prekriveno bornom vodom zbog procesa hlađenja i smanjenja radioaktivnosti. Gorivo se u bazenu nalazi unutar metalne konstrukcije koja ga drži u vertikalnom položaju i podupire. Hladi se prirodnom cirkulacijom vode, a bazen je opskrbljen posebnim sustavom za hlađenje. Toplina se iz bazena odvodi preko jednog ili više izmjenjivača topline na način da se toplija voda uzima pri vrhu bazena, a hladna vraća na dno bazena. U većini slučajeva se istrošeno nuklearno gorivo pohranjuje u bazenu u krugu nuklearne elektrane nekoliko godina, ponekad i desetak, ovisno o kapacitetu bazena.

Nakon dovoljno dugog vremena provedenog u bazenu, gorivo je moguće premjestiti u suho skladište. Tada se istrošeno nuklearno gorivo pohranjuje u spremnicima i čuva u skladištima u posebno izgrađenim zgradama uz dodatnu zaštitu od prirodnih katastrofa, nesreća i napada.

Istrošeno nuklearno gorivo Nuklearne elektrane Krško se čuva u bazenu u krugu elektrane. Na lokaciji se planira suho skladište istrošenog goriva koje će započeti s radom 2019. godine. U njemu se planira skladištenje ING-a do 2080. godine.

Nakon što se ohladi tijekom skladištenja, ING postaje pogodno za odlaganje. Ono se može u cijelosti tretirati kao visokoradioaktivni otpad (VRAO) ili se može preraditi (reprocessing), pri čemu se izdvajaju korisni elementi te znatno smanjuje količina i povećava stabilnost visokoradioaktivnog otpada.

Za sad u svijetu još ne postoji odlagalište VRAO-a.

Povratak

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr