Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

1. Što je radioaktivni otpad?

Radioaktivni otpad je svaki materijal koji više nije upotrebljiv ili nije isplativ za upotrebu, a sadrži radioaktivnu tvar u količini većoj od zakonski dopuštene. Radioaktivna tvar je ona tvar koja sadrži atome koji se sami od sebe raspadaju pri čemu se oslobađa zračenje. Pojavu takvog raspada atoma nazivamo radioaktivnost. U radioaktivnom se otpadu mogu nalaziti različite koncentracije radioaktivne tvari. Otpad koji sadrži malu koncentraciju radioaktivnih atoma je nisko radioaktivni otpad. Razlikujemo, isto tako, srednje radioaktivni otpad i visoko radioaktivni otpad. Koji RAO spada u koju kategoriju određuje se propisima.

Povratak

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr