Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Pravni akti Fonda

Rješenja Vlade RH

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 106/19)

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 106/19)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 2/18)

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 2/18)

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 37/14)

Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 37/14)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članice Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 13/14)

Rješenje o razrješenju predsjednice i članice Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 13/14)

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 115/12)

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 115/12)

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 49/12)

Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 49/12)

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško
(„Narodne novine“, br. 43/09)

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško
(„Narodne novine“, br. 43/09)

Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
(„Narodne novine“, br. 145/08)

Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“, br. 145/08).

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“, br. 18/08).

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više