Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Organizacija

Prema odredbi članka 6. Zakona o Fondu tijela Fonda su Upravni odbor i direktor.

Upravni odbor upravlja Fondom u skladu s odredbama Zakona o Fondu, Statuta Fonda, drugih općih akata Fonda i drugih zakona i propisa, te nadzire rad direktora. Upravni odbor ima sedam članova, od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na razdoblje od četiri godine. Upravni odbor donosi Statut Fonda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, poslovnik o radu Upravnog odbora, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i druge akte, program rada i financijski plan za svaku poslovnu godinu, određuje investicijsku politiku, te odlučuje o načinu upravljanja sredstvima.

Upravni odbor je donio Statut Fonda 9. travnja 2008., a Vlada Republike Hrvatske je 2. svibnja 2008. donijela odluku o davanju suglasnosti na Statut. Izmjene i dopune Statuta Fonda je odobrila Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2012.

Voditelj poslovanja Fonda je direktor, koji zastupa i predstavlja Fond. Direktora Fonda imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine. Direktor je odgovoran za zakonitost rada i poslovanje Fonda, predlaže Upravnom odboru program rada i financijski plan, izvršava odluke Upravnog odbora, te predlaže opće akte. Također, tromjesečno izvještava Upravni odbor o financijskom poslovanju, zaključuje i raskida ugovore o radu, te obavlja druge poslove.

U Fondu su ustrojene sljedeće ustrojstvene jedinice: Ured direktora, Sektor za upravljanje financijskom imovinom i za poslovnu podršku, te Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA

 

Upravni odbor:

Ivo Milatić, predsjednik, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

dr. sc. Vjekoslav Jukić, zamjenik predsjednika, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

dr. sc. Damir Trut, Ministarstvo unutarnjih poslova

Hana Zoričić, Ministarstvo financija

Josip Lebegner, Hrvatska elektroprivreda d.d.

prof. dr. sc. Marijana Ivanov, neovisni stručnjak

Vedran Gaće, neovisni stručnjak

 

direktor:

Hrvoje Prpić, dr. med., MBA

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više