Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Misija Fonda

Prema odredbama Statuta , najvažniji cilj Fonda je povećanje vrijednosti imovine Fonda radi osiguranja sredstava za provedbu Programa razgradnje i poslovi koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje.

Misija Fonda proizlazi iz obveza preuzetih Međudržavnim ugovorom ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 9/02).

Temeljna poslanja i ciljevi Fonda su: 

  • pravovremeno prikupiti polovicu sredstava potrebnih za provođenje Programa razgradnje NE Krško i zbrinjavanja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING). Prema važećem Programu razgradnje NE Krško (rev 1 iz 2004. godine). Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb uplaćuje u Fond 14,25 milijuna eura godišnje. Sredstva  se uplaćuju do prestanka rada NE Krško, odnosno dok se ne ostvari planirani iznos sredstava utvrđen važećim Programom razgradnje;
  • učinkovitim ulaganjem očuvati i povećati vrijednost sredstava tako da se osigura njihova dostatnost za razgradnju NE Krško i zbrinjavanje RAO i ING te kako se preuzete obveze ne bi neopravdano prebacivale na buduće generacije;
  • u suradnji s Republikom Slovenijom izraditi sljedeće revizije Programa razgradnje NE Krško kojima bi se definirala visina potrebnih sredstava, scenariji razgradnje i zbrinjavanja RAO i ING te odnosi ugovornih strana;
  • provoditi odredbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING koje se odnose na poslove zbrinjavanja RAO i ING iz NE Krško.
     

Kako bi se stvorile pretpostavke uspješnog razvoja tih ciljeva, Fond je krenuo u ciljano okupljanje domaćih znanstvenih i stručnih potencijala te unaprjeđenje suradnje sa relevantnim međunarodnim organizacijama.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više