Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

U skladu sa člankom 80., stavkom 2., točkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) Fond, kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):

  • BENEDIKT TRADE d.o.o, Jelsa (Općina Jelsa), Trg hrvatskog narodnog preporoda 12, OIB 78947762982,
  • PONTUS CAMPUS d.o.o., Tomićeva 5a, 10000 Zagreb, OIB: 30467510659.

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više