Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Bespovratne pomoći

U skladu sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), te drugim zakonskim propisima, Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško dodijelio je sljedeće bespovratne pomoći.

Red. br. Korisnik Datum Iznos (kn)
1. Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, Bijenička 4, Zagreb, OIB: 70064657773 21.01.2019. 10.000,00
2. Hrvatsko nuklearno društvo, Unska 3, Zagreb, OIB: 22356788073 15.11.2019. 15.000,00
3. Hrvatsko nuklearno društvo, Unska 3, Zagreb, OIB: 22356788073 21.01.2020. 40.000,00

 

 

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više