Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Novosti

Provedeno javno otvaranje ponuda za odabir PR agencije

24.09.2020.

S istekom roka za dostavu ponuda 23. rujna 2020. godine u 12,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Usluge PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu Uspostave Centra za...

Pročitaj više

Produžen rok za dostavu ponuda

09.09.2020.

Rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Uslugu PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada produžen je do 23. rujna 2020. godine u 12,00...

Pročitaj više

Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 1. i 3. poslova

03.09.2020.

Po provedenom postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabrani su...

Pročitaj više

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više