Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Novosti

Postavljene mjerne postaje na Čerkezovcu

01.10.2020.

Mjerne postaje za praćenje prirodne radioaktivnosti koje će služiti za utvrđivanje nultog stanja prirodne radioaktivnosti okoliša postavljene su na lokaciji Čerkezovac Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u...

Pročitaj više

Objavljena Odluka o odabiru za usluge PR agencije

30.09.2020.

Po provedenom postupku javne nabave za Usluge PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu Uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabran je ponuditelj...

Pročitaj više

Provedeno javno otvaranje ponuda za odabir PR agencije

24.09.2020.

S istekom roka za dostavu ponuda 23. rujna 2020. godine u 12,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Usluge PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu Uspostave Centra za...

Pročitaj više

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više