Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Postavljena seizmografska postaja na Čerkezovcu

Na području Republike Hrvatske u stalnom radu održava se mreža digitalnih seizmografa i akcelerografa kojima se prati vibriranje tla uzrokovano potresima. Na temelju zapisa potresa seizmološka služba daje obavijesti građanstvu i raznim službama.

Na lokaciji Čerkezovac u studenom 2020. godine postavljena je seizmografska postaja. Seizmografsku postaju postavili su djelatnici Seizmološke službe Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Postavljen je visokoosjetljivi, širokopojasni digitalni seizmograf i digitalni akcelerograf.  

                           Digitalni seizmograf                                                       Digitalni akcelerograf

  

   Seizmograf i akcelerograf u zaštitnim kutijama               Monitor za praćenje seizmološke aktivnosti

Seizmograf je mjerni instrument kojim se automatski mjere i bilježe pomaci tla tijekom potresa, te jakost, smjer i vrijeme trajanja gibanja. Akcelerograf je seizmološki instrument kojim se bilježi ubrzanje tla prilikom jakih potresa. Koristan je slučajevima kada je gibanje tla toliko snažno da ga osjetljivi seizmografi ne mogu pratiti.

Seizmografska postaja se postavlja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje, prijenos i analizu dobivenih podataka te izvještavanje za potrebe analize potresne opasnosti. Postavljena seizmografska postaja će se uključiti u hrvatsku mrežu seizmografa i akcelerografa Seizmološke službe Republike Hrvatske, te ostaje u stalnom vlasništvu Službe.

Seizmografska postaja

 

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr