Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Investicijska politika Fonda

Investicijski cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine ulaganjem u različite financijske instrumente kao što su dužnički vrijednosni papiri izdani od Republike Hrvatske, država članica EU i OECD, zatim u investicijske fondove, depozite kod financijskih institucija i manjim dijelom u dionice.

Fondu je dozvoljeno ulaganje:

  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka i za koje garantira Republika Hrvatska,
  • do 40% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim i organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD,
  • do 40% u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim i organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD,
  • do 25% u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije,
  • do 10% u investicijske fondove registrirane u državama članicama OECD,
  • bez ograničenja u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 10% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju, s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije,
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja,
  • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

 

Prilikom ulaganja u dužničke vrijednosne papire, neće se ulagati u papire onih izdavatelja čiji je kreditni rejting niži od investicijskog, ili važećeg kreditnog rejtinga Republike Hrvatske ukoliko je isti manji od investicijskog.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više