Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Imovina Fonda

Uredbom o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine", br. 50/06 i 77/06 ) utvrđena je obveza Hrvatske elektroprivrede d.d. uplate sredstava u visini od 14,25 mil. eura godišnje, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate i to kroz 19 godina u četiri tromjesečne rate počevši od 2004. godine.

Navedena sredstva Hrvatska elektroprivreda d.d. je uplaćivala na račun državnog proračuna Republike Hrvatske do otvaranja računa Fonda, nakon čega se uplaćena sredstva prenose na račun Fonda.

Uredba je bila na snazi do 29. prosinca 2008., a zamijenila ju je Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško  ("Narodne novine", br. 155/08) koja je stupila na snagu 30. prosinca 2008. i kojom je propisano da je Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna uplaćivati na račun Fonda iznos od 14,25 mil. eura godišnje, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, s tim da iznos može biti izmijenjen u skladu s revizijom Programa razgradnje potvrđenom od strane međudržavnog povjerenstva.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više