Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Česta pitanja

6. Što sve uključuje radioaktivni otpad u Hrvatskoj?

Radioaktivne tvari su posljednjih pedesetak godina našle mnoge praktične i svakodnevne primjene. Koriste se u mnogim medicinskim ustanovama u Republici Hrvatskoj (u radioterapiji, nuklearnoj medicini ili laboratorijskim istraživanjima) te u industriji (izvori zračenja) i istraživačkim...
Pročitaj više

7. Gdje se skladišti radioaktivni otpad u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj postoje dva skladišta institucionalnog RAO-a: skladište u sklopu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) i skladište Instituta Ruđer Bošković (IRB). Oba se nalaze u Zagrebu i oba su sanirana i zatvorena, a otpad u njima kondicioniran i...
Pročitaj više

8. Kakav je utjecaj objekta za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na ljude i okoliš?

Jednostavno rečeno – nikakav. Postrojenja za zbrinjavanje grade se u današnje vrijeme svugdje u svijetu tako da u njima uskladišteni ili odloženi nisko i srednje radioaktivni otpad (NSRAO) ne može utjecati na ljude i okoliš. To znači da sve vrijeme rada iz postrojenja...
Pročitaj više

9. Kako se postiže sigurna izolacija objekta za zbrinjavanje radioaktivnog otpada?

Svako moderno skladište ili odlagalište svoj sadržaj izolira od ljudi i okoliša sustavom prepreka ili barijera. Barijere imaju dvostruku ulogu: one, s jedne strane, sprječavaju širenje zračenja i radioaktivnih tvari u okoliš i, s druge strane, onemogućuju...
Pročitaj više

10. Zašto se daje naknada lokalnoj zajednici na čijem području je objekt za zbrinjavanje radioaktivnog otpada?

Riječ naknada sugerira kako se radi o naknadi za štetu ili o naknadi za strah. To je krivo. Ponuđena bi sredstva lokalnoj zajednici koja pristane da se u njezinoj sredini izgrade skladišta i odlagalište trebalo shvatiti prije svega kao dodanu vrijednost. Naime, tim sredstvima...
Pročitaj više

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr