Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Dobrodošli

Primjenu radioaktivnih izvora i materijala danas nalazimo u nizu različitih područja, od znanosti i medicine, preko industrije i poljoprivrede pa sve do energetike. Neovisno o tome koriste li se radioaktivni materijali za dijagnostiku i liječenje bolesti, kao sastavni dio dojavljivača dima i gromobrana, u različitim istraživanjima ili kao dio procesa proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama, njihovim korištenjem nužno nastaje radioaktivni otpad. Svaki otpadni materijal koji sadržava radioanuklide smatra se radioaktivnim otpadom, a ukoliko je njegova specifična aktivnost na razini koja se smatra opasnom za zdravlje ljudi i okoliš, nužno ga je zbrinuti na siguran način.

U usporedbi sa državama svijeta Hrvatska ima obujmom male količine radioaktivnog otpada, no činjenica jest da je taj otpad potrebno zbrinuti. Izuzev institucionalnog otpada nastalog u medicini, industriji znanosti i sl., Hrvatska ima obvezu osigurati zbrinjavanje polovice radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nastalog radom Nuklearne elektrane Krško, koja je u 50% vlasništvu Republike Hrvatske.

U tu svrhu 2008. godine osnovan je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Djelatnost Fonda je prikupljanje, očuvanje i povećanje vrijednosti sredstava za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva sukladno članku 10. i 11. Međudržavnog ugovora, te poslovi koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva. („Narodne novine“, br. 141/13). Obveze Fonda uključuju i uspostavu postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj, odnosno Centra za zbrinjavanje RAO.

Na našim stranicama možete pročitati više o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, djelatnostima i obvezama Fonda, obvezama Republike Hrvatske, te europskoj i svjetskoj praksi u postupanju s radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr